Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Erf / schenkbelasting 2024

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting & schenkbelasting 2024

Vrijstellingen voor erfbelasting
Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Vrijstellingen erfbelasting 2024
U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2024
Echtgenoot,geregistreerd partnerof samenwonend partner € 795.156
Kind, pleegkind of stiefkind € 25.187
Kleinkind € 25.187
Achterkleinkind € 2.658
Kind met een beperking € 75.546Hiervoor gelden voorwaarden.
Ouder € 59.643Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 59.643.
Andere erfgenaam,bijvoorbeeld een zus of vriend € 2.658

Vrijstellingen voor schenkbelasting
Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

Wie doet de schenking? Bestedingsdoel Belastingvrij bedrag
Ouder(s) aan kind Dat beslist het kind zelf € 6.633
Iemand anders Dat beslist de ontvanger zelf € 2.658

Per jaar mogen uw ouders u (en uw broers en zussen) € 6.635,- belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.


Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging.

Waarde erfenis Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking Kleinkinderen en verdere afstammelingen
€ 0 – € 152.368 10% 18%
€ 152.368 en meer 20% 36%